Grad Pula u suradnji s  Planinarskim društvom  „Glas Istre“Pula organizira izlet na Korita za 24...