Mošćenička Draga – Vojak – Poklon 26.11.2017.

GORAN BLAŽEVIĆ: SOLIDARITY WALK 4 KM/H
Putopisno predavanje „Solidarity Walk 4km/h“ Gorana Blaževića 07.12.2017.
1. prosinca 2017.
Poziv na redovnu skupštinu 20.12.2017.
4. prosinca 2017.