Paklenica – Zrmanja – Krupa 01-02.05.2009.

Alpinistička škola - Dabarski kukovi 02.-03.05.2009
Alpinistička škola – Dabarski kukovi 02.-03.05.2009.
5. svibnja 2009.
Alpinistička škola Paklenica
Alpinistička škola – Paklenica 09.05.-10.05.2009.
11. svibnja 2009.