Dragi članovi Društva, Ovim vas putem obavještavamo da se u prostorijama Društva na našem računalu nalazi folder “FOTOSEKCIJA”. U folderu ćemo prikupljati fotografije s izleta Društva od svibnja 2017. nadalje. Molimo članove vješte s okidačem fotoaparata da u navedenom folderu kreiraju folder sa svojim imenom, odaberu...