Članovi Nadzornog odbora su:

Ljiljana Miloš

Fulvio Runko

Aldo Sandri