05.06.2022. proslava dana društva na Koritima

Dolomiti – Lago di Sorapis i val Fiscalina (11-12.06.2022.)
24. svibnja 2022.
Borovnički Pekel (Slo) i posjet tehničkom muzeju u Bistri (03.07.2022)
13. lipnja 2022.