Borovnički Pekel (Slo) i posjet tehničkom muzeju u Bistri (03.07.2022)