Mošćenička draga – Vojak – Poklon 26.11.2017.

Staza kamenih stupi 29.10.2017.
8. studenoga 2017.
Grobničke Alpe 12.11.2017 PD GLAS ISTRE
Grobničke Alpe 12.11.2017
21. studenoga 2017.