Planinarski izlet na Golicu/Kahlkogel 1835m (Slo) 21.05.2023.