PLATAK – PRIMORSKI KLEK – JASENOVICA (07.10.2018. Nedjelja)