Alpinistička škola – Korita – KORITA 04.04.-05.04.2009