Proslava dana društva 04.06.2023.

Burni Bitoraj 11.06.2023.
28. svibnja 2023.
Krn i Krnska jezera 01.-02.07.23.
6. lipnja 2023.