Putopisno predavanje Feruča Lazariča – Moj put na Kilimanjaro (23. 4. 2023.)