14.02.19. prezentacija novog vodića i dnevnika IPP-a