Bolivija 2008. (Antiekspedicija) 28.02.19.

01.-04.05.19. Omiš-Omiška Dinara-Biokovo
18. veljače 2019.
GALERIJA: Begunjščica (2060 m) 23.-24.02.2019
26. veljače 2019.