Silvo Karo – predavanje i prezentacija knjige 11.10.18.

PLATAK – PRIMORSKI KLEK - JASENOVICA (07.10.2018. Nedjelja)
PLATAK – PRIMORSKI KLEK – JASENOVICA (07.10.2018. Nedjelja)
19. rujna 2018.
16. Dan istarskih planinara
12. listopada 2018.