Tečaj za markaciste na Skitači 19.04.2009

Platak-Fratar-Hahlići-Podkilavac 19.04.2009
Platak-Fratar-Hahlići-Podkilavac 19.04.2009
21. travnja 2009.
Alpinistička škola - Vela Draga 25.04.-26.04.2009
Alpinistička škola – Vela Draga 25.04.-26.04.2009
28. travnja 2009.