GROBNIČKE ALPE – NAPA 1250 m – JUŽNI VRH PAKLENA 1340 m (23.04.2023. nedjelja)