Putopisno predavanje „Solidarity Walk 4km/h“ Gorana Blaževića 07.12.2017.